Wie zijn wij?

Kerkgenootschap New Song Den Helder maakt deel uit het Internationale Kerkgemeenschap New Song.

New Song International

New Song is actief op:

Curaçao (moedergemeente): Vanuit onze moedergemeente onder leiding van ons Apostel Welton (Papie) Esprit en Maurina Esprit zijn alle New Song gemeenten onstaan.
Afrika: In afrika zijn wij gevestigd in Kenia, Burundi en DR Congo. Naast de kerken hebben wij diverse projecten en werkgroepen.

Kinshasa (DR Congo)
- Kerk (pastor: Philip Timbea)

Burundi
- Project -
Inhoud: Ondersteuning van lokale kerken
Projectleider: Simeon Avianimano

Kenia – buiten Nairobi (Mailitisa)
- Project -
Lokatie:
Inhoud: (medisch centrum aan het bouwen) in samenwerking met de Masai gemeenschap
Projectleider: Gumba

Elke New Song gemeente adopteer jaarlijks een kind en neem de studiekosten voor zich zodat deze kinderen meer kans krijgen op de arbeidsmarkt.

Ecuador

Nederland: In Nederland zijn wij te vinden in onderstaande gemeenten:

Tilburg, Dordrecht, Den Haag, Amsterdam, Den Helder, Arnhem, Lelystad, Rotterdam, Capelle a/d IJssel, Leeuwarden, Overijssel en Utrecht.

Geschiedenis

Christengemeente New Song is gesticht door de Senior Pastors Welton (Papie) en Maurina Esprit in 1988 te Curaçao. De leidingsvorm bestaat uit 5 bedieningen, elk met verschillende bekwaamheden en kennis van Gods woord. Dit is de vijfvoudige bediening bestaande uit: Apostel, Profeet, Leraar, Herder en Evangelist. De directeur Welton (Papie) Esprit is de Apostel en de visiedrager van de gehele Internationale organisatie, hij heeft ook de beslissingsbevoegdheden. De overige Pastors dragen de visie mee, in samenwerking met hun leden.

New Song Den Helder

New Song Den Helder is een kerkgemeenschap. Maar niet alleen dat!

Wij zijn meer dan een kerk!

Wij zijn gelovigen die volgens Bijbelse principes werken. Dat wil zeggen dat wij naast kerkelijke activiteiten veel sociaal-maatschappelijke diensten verlenen in de hulpverlening zoals zorg en welzijn.

Voorbeelden hiervan zijn:

 • bezoeken van gevangenen, zieken en bejaarden
 • gezinscoach bieden
 • ondersteuning bieden in de opvoeding
 • kidsgames activiteiten
 • geestelijke en persoonlijke problemen oplossen
 • verslavingsproblematiek aanpakken
 • voedselvoorziening bieden
 • individueel begeleiden van jongeren
 • opvangen van daklozen bij mensen thuis
 • organiseren van conferenties voor verschillende doelgroepen (huwelijk, jongeren, alleenstaanden, enz.)
 • begeleiden van mensen met suïcide problemen
 • ondersteuning bieden aan alleenstaande ouders met kinderen

 

Onze Heer Jezus Christus is het hoofd van de gemeente (Efez. 1:12-23).
Hij is het concrete, zichtbaar geopenbaarde Woord van God (1 Joh1: 1-4). Het Woord van God verandert mensen en geeft hen een nieuw lied (New Song) in het hart (openbaring 5:9). Het Woord van God wilt dat ieder mens, man en vrouw, beseft dat hij belangrijk is en het maximale kan bereiken in geest, ziel en lichaam. (1Tess 5:23)

Daarom tracht New Song het Woord van God eenvoudig en begrijpelijk te delen. Zodat het Woord dagelijks op een praktische en effectieve wijze toegepast kan worden en wij veranderde mensen kunnen zijn met een nieuw lied in ons hart. Zo kunnen we steeds het maximale bereiken in lichaam, ziel en geest.

De tekst uit Filippenzen 4:4, welke New Song genomen heeft in haar VISIE is dat een ieder mens zich altijd verheugt in de Heer opdat zo 3 Joh. 2 een realiteit in het eigen leven wordt en zodoende ieder mens gezond blijft.

Vissie
P
resenteer en Representeer
Produceer en Reproduceer
De Karakter en Gedrag van Jezus Christus in de hele wereld
Met behulp van De Heilige Geest dat God De Vader aan ons gegeven heeft
Conform Zijn Woord.
Mensen van alle Naties, Ras en Klasse Inspireren met een Nieuw Lied
voor De Heer

Missie
Degenen die verloren zijn Roepen naar een persoonlijk geloof in Jezus Christus;
Mensen Leiden naar begrip van het plan en doel van God door middel van
Bijbelse leer;
Mensen Leren hoe dichterbij God te komen en Hem behagen door gehoorzaamheid aan Zijn Woord;
Samen Dienen in een perfecte eenheid