Stichting Been There

Stichting Been There Den Helder richt zich op sociale-, culturele- en educatieve activiteiten voor alle culturen in het bijzonder de Antilliaanse doelgroep.

De Nederlandse regering doet zijn best door allerlei projecten en middelen beschikbaar te stellen om “Het vergeten deel van de samenleving” in beeld te krijgen. Helaas lukt dit niet altijd. Daarom is kennis van de achtergrond en problematiek in combinatie met herkenbaarheid (rolmodel) voor deze doelgroep heel belangrijk. Door het “rolmodel theorie” toe te passen is de kans groter om:

 • De doelgroep te bereiken
 • Bij te dragen om het zelfbeeld te verbeteren
 • Sociale vaardigheden aan te leren Sociale controle toe te passen
 • Onderlinge band te versterken c.q. krachten bundelen

Uitgaande van voorgaande heeft New Song op 28-08-2008 een maatschappelijke stichting opgericht dat tot eind 2016 de naam New Song Welfare heeft gedragen. Eind 2016 hebben wij een naamswijziging ondergaan en heet onze Stichting Been There. Wij hebben voor deze naam gekozen omdat onze vrijwilligers bestaan uit mensen dat in het verleden in het armoede hebben geleefd, ouderen dat achter het geranium zaten en jongeren dat zonder perspectief rond hebben gehangen. Wij merken dat zij met al hun ervaringen een betere steun zijn voor de verschillende doelgroepen.

Om de samenleving zo goed mogelijk hulp te bieden hebben wij naast onze ervaren vrijwilligers een samenwerking gecreëerd met verschillende hulpverlenende organisaties voor advies en  gepaste opvang. Wij vangen de hulpvraag op en zorg indien nodig voor doorstroming naar een gecertifiseerde hulpverlenende orgaan.

Hier moet u denken aan:

 • Het Veiligheid huis
 • Internationale Vrouwen Centrum
 • Parlan
 • GGD
 • Centrum voor Jeugd Bescherming
 • Leger des Heils

Ook neem New Song deel aan verschillende platformen om op de hoogte te blijven van de noden binnen onze samenleving:

  • EGG (Eer gerelateerd geweld)
  • Wijkplatform Nieuw Den Helder
  • PMCP Christelijke hulpverleners

 

Wij zijn een instelling die het algemene belang dient. Wij zijn ANBI (Algemene Nut beoogsten Instelling) erkend!

anbi_drukwerk_voorbeeld

Mocht u ons werk willen steunen en zo ook een bijdrage leveren aan het bevorderen van onze samenleving, voelt u vrij uw bijdrage te stortten op onderstaande bankrekening:

Stichting  Been There Den Helder
Reggestraat 38, 1784 XN Den Helder
Postbus 142, 1780 AC Den Helder

T: 06-11265103

E: stichtingbeenthere@gmail.com

   • ING 2669727 tnv Stichting Been There Den Helder
   • IBAN: NL66INGB0002669727
   • BIC: INGBNL2A
   • KVK: 37144586
   • RSIN: 819916857

 

Onze bestuurssamenstelling:

Voorzitter: C.F. Padmore
Secretaris: S.A. Damiana
Penningmeester: Vacant

Ons beleidsplan
Hoofdlijnen en kernactiviteiten van Stichting Been There:

Voor jeugdigen:
- Het organiseren van sport- en spelactiviteiten met als doel zelfkennis, dicipline,
zelfbeheersing en zelfacceptatie te ontwikkelen in het bijzonder voor jeugdigen.
Denk aan: Kidsgames, Sleepover en Summerfun.

Voor jongeren:
- Het bevorderen van integratie in de Nederlandse samenleving.
- De jongeren van de straat houden en criminaliteit voorkomen.
- Een invulling geven aan de dag en vrijetijdsbesteding van jongeren
- Een leerzaam traject bieden op het gebied van muziek

Voor volwassenen:
- Het verzorgen van Echtparen-, alleenstaande -, vrouwen – en mannenactiviteiten
- Ondersteuning bieden met vertalen bij afspraken met verschillende instanties
- Samenwerken met diverse partijen zoals politie, veiligheid huis en jeugdzorg

Ons beloningsbeleid
Het bestuur en vrijwilligers ontvangen geen loon van Stichting Been There, zij functioneren slechts als vrijwilligers. Gemaakte onkosten kunnen vergoed worden op basis van afspraken met het bestuur.