Home

Van harte welkom op de site van Kerkgenootschap New Song Den Helder.

New Song Den Helder is onderdeel is van het Internationale Kerkgemeenschap New SongĀ onder leiding van:

Pastors Sonny & Sharnella Damiana

Kijk gerust verder naar onze speerpunten, doelstelling en de werken dat wij verrichten.

Wij nodigen u ook uit, om ons een keer een bezoek te doen.

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Het belangrijkste is dat u het volgende weet:

Want zo lief heeft God de wereld gehad,
dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft,
opdat een ieder die in Hem gelooft,
niet verloren gaat,
maar het eeuwige leven heeft.

~ Johannes 3:16 ~